Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
IPnett  har ansat Lars Glarborg som administrerende direktør for IPnett  Danmark. Lars Glarborg får til opgave at sikre den fortsatte vækst og  sunde udvikling for det danske IPnett selskab og sætter samtidig et  kraftigere strategisk fokus på de to forretningsområder: netværk og  unified communication.

IPnett,  en af Nordens førende systemintegratorer inden for IP-baserede  kommunikationsløsninger, har udnævnt Lars Glarborg til administrerende  direktør for IPnett Danmark. Han er samtidig indtrådt i den nordiske IPnett ledelse.

Lars Glarborg kommer senest fra Netdesign A/S, hvor han var salgs- og marketingdirektør.  Han  har yderligere fem års erfaring som direktør og medlem af topledelsen i  de svenske TDC-selskaber, TDC AB, TDC Dotcom og TDC Internordica, som  har givet ham en stor erfaring med internationalt samarbejde på tværs af  nordiske forretningskulturer og ledelsesstile. Lars Glarborg får til  opgave at sikre den fortsatte vækst og sunde udvikling for den danske  IPnett selskab. En del af dette arbejde består i at implementere den nye  nordiske strategi, hvor IPnett Danmark ændrer sin struktur fra at have  fokus på specifikke brancher til også at fokusere løsningsorienteret  inden for områderne netværk, sikkerhed og unified communication.

”Jeg  kommer til IPnett på et meget spændende tidspunkt, hvor virksomheden er  klar til at tage nye store skridt i retning af at udbygge den nordiske  virksomhed og gå fra at være en stor spiller i dele af norden til at  være en dominerende spiller i alle de nordiske lande,” siger Lars  Glarborg.

Nye vækstområder

Med  en bredere og dybere nordisk strategi, har IPnett lagt ambitiøse planer  for vækst og visionær udvikling i en branche, som bestemt ikke står  stille. I samspil med de nordiske søsterorganisationer vil IPnett tage  føringen igennem en koordineret og strømlinet nordiske indsats og  organisering.

Lars  Glarborg, der har 30 års erfaring i it-branchen og har arbejdet med  salg af netværksløsninger, sikkerhed og unified communication i både  Danmark og Sverige, uddyber: ”IPnett har fantastiske muligheder på  markedet og tanken er, at jeg skal bringe min viden og erfaring fra  arbejdet med kunder, leverandører og personligt netværk i it- og  telecom-branchen i spil, for at nå de ambitiøse mål, vi har lagt for  IPnett Danmark.”

”Jeg  glæder mig til at omsætte min erfaring i resultater på et marked, som, i  en periode med finansiel uro, er præget af efterspørgslen på løsninger,  der understøtter kundens forretning og samtidig overholder de  økonomiske rammer virksomhederne har til rådighed”, siger Lars Glarborg  og slutter: ”Det er spændende at være i en  branche, hvor der hele tiden skal skabes ny forretning – og hvor man kan  ikke sætte sig ned og vente på, at forretningen kommer til én.”

For mere information:Lars Glarborg, administrerende direktør, IPnett Danmark, tlf.: +45 40 30 37 00