Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
IPnett har inngått avtale med Eidsiva bredbånd om levering og implementering av ny kontaktsenterløsning basert på Avaya Contact Center Express. Leveransen omfatter også en komplett telefoniløsning for hele Eidsiva bredbånd. Løsningen som Eidsiva Bredbånd har valgt gjør det mulig å tilby alle former for elektronisk kundedialog som epost, tale, video, chat og SMS.

 

Allerede kort tid etter implementering av den nye kontaktsenterløsningen opplever Eidsiva bredbånd bedre servicenivå med mindre telefonkøer og raskere kundebehandling. Tilbakemeldingene fra publikum har også vært positive.

 

”Eidsiva bredbånd har valgt en løsning som effektiviserer og forbedrer selskapets kundebehandling. Vi syntes det er spennende å kunne bidra til enda bedre kundeservice samt effektivisering av interne prosesser hos en leverandør som har satt seg som mål å bli best på disse områdene”, sier adm.dir. Jan Søgaard i IPnett. Løsningen oppfyller samtidig de nye kravene fra Post- og Teletilsynet når det gjelder måling og rapportering av svartider på kundeservice.

 

”Vi opplever at våre kunder har kortere ventetid på alle linjer. For eksempel, ny ”Call back” funksjonalitet gir kunden mulighet til å bli oppringt av en kundebehandler i stedet for å vente i kø, noe som igjen har gitt oss større kundetilfredshet. Avayas system kan også fortelle oss hvor kunden er i vårt system og hvor lenge kunden har vært der. Det gir våre medarbeidere muligheter til å møte kunden på en riktig måte”, sier Johan Flaa, direktør for forretningsutvikling i Eidsiva bredbånd.

 

”Eidsiva bredbånd er i dag etablert som en ledende bredbåndsutbygger og operatør som leverer TV, bredbånd og telefoni i Hedmark og Oppland. Vi har over 36.000 kunder og har som mål å bli best på kundeservice i regionen og vi valgte IPnett sin løsning fra Avaya fordi dette var den beste løsningen for å dekke vårt behov for elektronisk kundeservice”, avslutter Johan Flaa.

 

Om Eidsiva bredbånd:

Eidsiva bredbånd leverer TV, Bredbånd, Telefoni og datakommunikasjonstjenester til over 36.000 kunder i Hedmark og Oppland, innen både offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet. Selskapet har over 100 ansatte og holder til i moderne lokaler i Fakkelgården på Lillehammer. Eidsiva bredbånd er en av 6 like store regionale eiere i Ventelo AS, som er en betydelig nasjonal leverandør av telekom tjenester. Eidsiva bredbånd eies av ni solide energiselskap i Oppland og Hedmark. Det er Eidsiva Vekst AS, Gudbrandsdal Energi AS, Nord-Østerdal kraftlag SA, AS Eidefoss, VOKKS AS, Valdres Energiverk AS, Skjåk Energi KF, Sør Aurdal Energi BA og Vang Energiverk KF.