Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Utfordringen er å få det beste ut av medisinsk utvikling, helseapplikasjoner og en uensartet it-struktur

– Vi som dagleg kjempar for effektivisering av IKT-løysingane i helsevesenet er altså fastlåst i ei juridisk floke der personvernet går framfor pasientvernet, skriver Herlof Nilssen i sin kronikk i Computerworld.

Pasientvern og personvern er i konflikt. Dette er den største utfordringen for politikerne. De må derfor forstå at effektivisering og kostnadsreduksjon innen helse hemmes av et lovverk i utakt med behovene.  Drømmen er felles it-løsninger med tilhørende infrastruktur. Målet må være at pasientbehandlingen følges av elektronisk pasientinformasjon på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten. Fordi PACS-systemene (Picture Archiving and Communication System) på Ullevål Sykehus og Rikshospitalet  ikke samarbeider brukes det 40 årsverk på å flytte røntgenbilder mellom sykehusene i OUS. Ullevål og Rikshospitalet har hver sin plattform, det vil si kombinasjonen av datamaskin, maskinmiljø, database, lagringssystem og applikasjon. Det blir lett mange plattformer ved slike kombinasjoner som er valgt fra historiske forutsetninger.

Sykehuspartner må forholde seg til 14 forskjellige plattformer.

– Vi hadde 14 plattformer. Nå har vi redusert antallet til tolv. Det inngår i et program for fornying av teknisk plattform, fremhever Cato Rindal. Hva som var best i øyeblikket, er ikke best nå når Helse Sør-Øst skal konsolidere og forenkle it-systemene. Derfor er langtidsplanen for konsolidering og forenkling viktig for den videre utviklingen.  At det er komplekst og at det krever tid å skape et felles grunnlag for kliniske systemer og pasientdata skyldes interessene til de mange involverte partene som omfatter apotek, innbygger, laboratorier, lege, pasient, pleie og omsorg og sykehus.  Det er samspillet mellom de mange partene som gjør it-løsninger komplekse. Derfor må det bygges kommunikasjonsforbindelser mellom de forskjellige interessentene. Det har man gjort på Oslo Universitetssykehus.  Der har man bygget ett høyhastighetsnett hvor de forskjellige interessentene ikke kan få tilgang til andres data.

– Vi hadde behov for mørk fiber og forskjellige føringsveier, sa Christian Brodersen, seksjonsleder for datakommunikasjon i Sykehuspartner i slutten av 2010. Norsk Helsenett leverte fiberen ved hjelp av Telenor. Deretter ble det bygget virtuelle nett slik at nett for OUS Eiendom, administrasjon, forskning og pasient ble skilt fra hverandre ved hjelp av funksjonen VRF (Virtual Routing and Forwarding).  I tillegg ble dataene kryptert under transport uten forsinkelser. Løsningen ble spesifisert og levert av IPnett ved hjelp av utstyr fra Avaya og Cipheroptics.

“Hentet fra Computerworld den 18.04.2012. Skrevet av Ahlert Hysing”