Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Published:17.m.2009

IPnett har flyttet til større lokaler. Mandag 30. november var første arbeidsdag i vårt nye kontor på Lysakerlokket.

Flere kontorplasser og nye møterom er en velkommen tilvekst for en organisasjon i vekst. Det samme gjelder større og bedre lab-fasiliteter, samt mer rom til dataredning og logistikkfunksjonen.

– De nye lokalene gir plass til å vokse på. Trivelige lokaler og bedre plass til alle viktige funksjoner vil bidra til både trivsel og effektivitet, sier Øystein Kolberg, Markedssjef i IPnett.

Ny adresse fra og med mandag 30. november 2009:

IPnett AS

Vollsveien 2 B, 1366 Lysaker

Postboks 118

1325 Lysaker

 

Telefonnummer er som før, 67201010.