Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Published: 29.m.2009

 

IPnett har vunnet en omfattende kontrakt om utbygging og oppgradering av NORDUnets IP kjernenett. Samarbeidet omfatter en femårig service- og supportavtale, og har en verdi på 3,5 millioner euro. Kontrakten innebærer en oppgradering til 40Gb/s i kjernenettet, og klargjør samtidig NORDUnet for 100Gb/s.

NORDUnet er et internasjonalt samarbeid mellom de nordiske nasjonale nettverk for forskning og utdanning. Nettverket binder sammen de ulike nordiske akademiske forskningsnettene, og knytter disse opp mot resten av verden. IPnett har samarbeidet med NORDUnet siden 2003 og har nå, gjennom å vinne en offentlig anbudsrunde i regi av EU, forlenget avtalen.  ”

Denne kontrakten er et resultat av fokusert og dedikert arbeid mot markedet for operatører, tjenestetilbydere og forskning og utdanning i den nordiske regionen,” sier Fredric Wallsten, salgsdirektør i IPnett Carrier Networks.

NORDUnet er et internasjonalt samarbeid  mellom de nordiske nasjonale nettverk for  forskning og utdanning. Foto: iStock

For å utvide kapasiteten har NORDUnet investert i en oppgradering fra nåværende Juniper Networks T-640 rutere til T-1600 kjernerutere, samt Juniper Networks MX-480 Series rutere.

”Juniper-plattformen, som IPnett leverer, gjør NORDUnet i stand til å betjene de nordiske nettverkene innenfor forskning og utdanning med høykapasitets IP-tjenester i årene som kommer,” sier Jørgen Qvist, Chief Networking Operating Officer i NORDUnet.

Det nye kjernenettet er forventet å være fullt operativt i løpet av tredje kvartal 2009.

 

Les mer om kontrakten på Digi.no