Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Source:

URL:

Published:21.m.2009

 

IPnett lanserer nettverksløsninger for datasentre som reduserer de totale eierkostnadene. Nyskapende arkitektur og høy ytelse reduserer ikke bare kostnadene og kompleksiteten ved innkjøp og administrasjon av nettverksinfrastrukturen, men også medgått tid til utvikling av nye applikasjoner og tjenester.

 

IPnett infrastrukturløsninger for datasentre gir betydelige fordeler ved å forenkle nettverket, slå sammen lag og konsolidere sikkerheten. Dette gir enklere administrasjon, bedre mobilitet og større effektivitet i datasenteret. Applikasjons og tjenesteutviklingen gjøres raskere og gir dermed større produktivitet, lavere kostnader og redusert kompleksitet. Løsningen har følgende egenskaper: •

 

Gir svært høy nettverksytelse som støtter krevende applikasjoner og det økende antallet brukere, både eksternt og internt. •

Gir skalerbarhet og fleksibilitet for vekst og konsolidering av datasentre. •

Gir administrasjon og kontroll av datasenterets nettverksinfrastruktur, herunder evne til å yte tjenester på forespørsel og adresse potensielle problemer raskt. •

Gir store besparelser som følge av en enklere arkitektur med færre enheter.

IPnetts infrastrukturløsninger for datasentre danner grunnlaget for neste generasjon datasentre. Dette er løsninger som styrker virksomhetens forretning, og samtidig er fleksible i forhold til en omskiftelig verden.

 

Med denne arkitekturen kan organisasjoner fokus på å forbedre sin kjernevirksomhet – uansett om dette krever utvikling av nye applikasjoner, inntreden i nye markeder eller utvidelse av produktporteføljen. IPnetts datasenterløsning støtter nemlig vekst og uventede krav uten å legge til betydelig kompleksitet og kostnader.

 

For mer informasjon ta kontakt med oss i dag. Send en mail til info@ipnett.no eller ring 67 20 10 10.