IPnett IT-løsninger for Offshore
Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

IPnett skal levere IT-løsninger til Lundin Norway AS nye oljeplattform på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. – Vi har gjennom flere år opparbeidet oss spisskompetanse innen tilgangskontroll til kritiske IT systemer for oljebransjen. Nå skal vi satse videre mot flere internasjonale oljeselskaper, sier administrerende direktør Marius Brekke.

Sikkerhetsløsning for oljeselskapets nye plattform

IPnett har signert en kontrakt med Lundin Norway AS for å levere sikkerhetsløsninger for selskapets nye plattform. Lundin Norway AS har gjort flere store funn på norsk kontinental-sokkel og etablerer nå en stor driftsorganisasjon i Norge. Avtalen inkluderer sikkerhetsløsningen «IPnett Shield».

IPnett har IT-løsninger tilpasset offshorebransjen

– Vi valgte IPnett fordi de har løsninger som er tilpasset offshorebransjen. I denne prosessen har IPnett utfordret oss til å tenke nytt innenfor prosjektets rammer. Samtidig kjenner vi deres leveransedyktighet fra tilsvarende prosjekter på andre oljeplattformer. Det er også en forutsetning at alle løsningene ivaretar sikkerhetskravene fra myndighetene, sier Kari Nielsen, Head of Field Operations i Lundin Norway AS.

– Vi har jobbet tett med Lundin Norway AS for å finne gode, innovative løsninger, sier Brekke i IPnett. I et slikt prosjekt står man friere til å tenke nytt ettersom det er begrenset hva som allerede er investert i av løsninger. Neste steg er å se på hvordan Lundin Norway AS kan ta i bruk mobilitetsløsninger innen video og samhandlingsløsninger, for smartere og mer effektiv kommunikasjon. Den dagen selskapet går over i produksjonsfasen, vil det være med de ledende teknologiløsningene i ryggen, forklarer Brekke.

Unik IT-løsning for oljebransjen

Dette er den tredje viktige offshore-kontrakten for IPnett som nå orienterer seg mot flere internasjonale oljeselskaper for fremtidige leveranser.  – Vår sikkerhetsløsning er unik og gir oljeselskaper som Lundin Norway AS økt kontroll og enklere operasjonell drift. I tillegg gir løsningen effektiviseringsgevinster i form av lavere kostnad per oppdrag. Innbakt i denne leveransen ligger implementering av sikker tilgang til nettverket fra hvor som helst og fra ulike klienter som PC, nettbrett eller telefon. Dette er en sikker løsning som er godt integrert med selskapets systemer, avslutter Brekke.

Pressekontakt:

Marius Brekke, Administrerende Direktør, IPnett
Tel 67 20 10 10   –  Dir tel +47 67 20 10 25  –  E-mail:  marius.brekke@ipnett.com

——————————-

IPnett

er en nordisk systemintegratør med spisskompetanse innen kommunikasjons- og nettverksløsninger. Vi tilbyr end-to-end løsninger hvor vi designer, utvikler, drifter og supporterer løsningene 24/7. Våre løsninger bygger på teknologi fra globale, markedsledende partnere og vi integrerer løsninger på tvers av plattformer og teknologier. Vi har kunder innen en rekke bransjer, blant annet helse, media, finans, telecom, olje og gass, utdanning, transport og service providers. IPnett har 120 ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm, Lund og København. Mer informasjon: 94573-www.web.tornado-node.net

Om IPnett Shield:

IPnett Shield er en egenutviklet løsning som skal sikre oljeselskaper sikker tilgang til IT applikasjoner som er kritisk i driften av en oljeplattform. Løsningen kontrollerer og automatiserer arbeidsprosesser innen IT drift. I praksis betyr dette blant annet at oljeselskapene slipper sende personell ut til oljeplattformen for manuelt vedlikehold og oppdatering av IT systemer. Jobben kan gjøres sikrere og mer effektivt fra et kontrollsenter på land.

Lundin Norway AS

er et datterselskap i Lundin Petroleum, et Svensk olje- og gass selskap med kjernevirksomhet i Norge og Sørøst Asia. Selskapet har produksjonsvirksomhet i Norge, Frankrike, Nederland, Russland og Indonesia. I Norge opererer Lundin Norway AS på oljefelt som Alvheim, Brynhild og Edvard Grieg. Lundin Norway AS ble etablert i 2004 og har 300 ansatte. Mer informasjon: www.lundin-norway.no