IPnett
Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

CUSTOMER CASE – NSB tar det første skrittet over til nettskyen og går for en ny virtualisert nettverksplattform fra IPnett. – Vi trenger sikre, stabile løsninger som kommer til å fungere i fremtiden, sier Margareth Nordby-Kringli hos NSB.

Ny virtualisert nettverksplattform fra IPnett med SPB-teknologi

Alle NSBs datasystemer er koblet opp mot identiske servere på forskjellige steder, såkalte geo-redudante datahaller. For å forenkle og sikre trygg drift har IPnett levert en ny løsning for kommunikasjon mellom de ulike serverne og tjenestene.

I mars 2013 rullet IPnett ut en ny shortest path bridging-løsning for NSB. SPB-teknologien innebær­er at hvis tilkoblingen til én server eller tjeneste går ned, vil den automatisk koble seg opp mot en annen server. På den måten begrenses nedetiden.

– Infrastrukturen må gi kapasitet og være stabilt. Med den nye løsningen er vi rustet for krav om økt sikkerhet og høyere stabilitet, sier Margareth Nordby-Kringli, leder for Fellestjenester IKT-drift i NSB. Løsningen kan i prinsippet bidra til å gjøre hele it-infrastrukturen cloud-basert.

Alle eksisterende tjenester og applikasjoner i NSBs eget IT-system ble sømløst overført til den nye løs­ningen i løpet av en vinternatt

Europas ledende selskap på SPB teknologi

SPB-teknologien er utviklet av Avaya, og IPnett har i løpet av de siste årene blitt Europas ledende selskap på teknologien. I praksis betyr det at IPnett leverer kommunikas­jonssystemer for komplekse nettverk. Alle utrul­lingsprosjektene har gått problemfritt, det er også tilfellet for NSB.

Minimal nedetid og enkel implementering var avgjørende for valget av IPnett. I prosjektet ble det gjort omfattende testing for å kunne lage en de­taljert kjøreplan for omleggingen.

– IPnett har god teknisk kompetanse og lang erfar­ing med tilsvarende implementeringer. Det ga oss trygghet for at prosjektet kunne gjennomføres til forventet tid og med et minimum av driftsforstyr­relser for kundene, avslutter Nordby-Kringli.