IPnett Universitet Nordunet
Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

IPnett har tecknat ett avtal med NORDUnet, Nordic Infrastructure for Research & Education, kring en gemensam nordisk molntjänst för forsknings- och utbildningssektorn. Satsningen gör att universiteten kan lagra och dela information med varandra på ett säkert sätt i molnet. All data lagras dock lokalt i respektive land. Tjänsten är den första i sitt slag i Norden och drivs och servas av IPnett.

Molntjänsten förändrar sättet universiteten delar och lagrar information

“Tjänsten kommer att förändra sättet universiteten delar och lagrar information på i framtiden. Den gör det möjligt för universiteten att samarbeta över landsgränserna, samtidigt som deras data lagras och hanteras lokalt”, säger Lars Glarborg, Managing Director på IPnett.

IPnett har tecknat avtalet med NORDUnet, ett samarbete mellan de nordiska ländernas olika infrastrukturnätverk för forskning och utbildning: SUNET (Sverige), DeIC (Danmark), CSC / FUNET (Finland), Rhnet (Island) och UNINETT (Norge).

Egen molntjänst ger bättre datakontroll

“IPnett och NORDUnet har samma vision för tjänsten; Att tillhandahålla flexibla och effektiva tjänster på ett säkert och förutsägbart sätt”, säger Fredric Wallsten, Director of Cloud Services på IPnett och fortsätter:

“Vi inför en ny modell där vi ger forskare, personal och studenter tillgång till virtuell prestanda efter behov. I dag kostar det universiteten mycket tid och pengar när de ska köpa fysisk utrustning och serverkapacitet. Med den här lösningen får de enkelt tillgång till motsvarande tjänster i molnet. De kan beställa och avsluta kapacitet och virtuella maskiner efter behov. På så sätt spar de på miljön samtidigt som de ökar säkerheten”.

Molntjänsten är enkel att använda

I praktiken innebär det att universiteten snabbt kan starta egna nätverk för olika projekt där de kan dela och lagra information medan projektet pågår. När ett projekt avslutas kan universiteten enkelt säga upp tjänsten. Virtuella maskiner, lagring, backup och arkivering hanteras lokalt i varje land vilket säkrar att universiteten följer nationella riktlinjer för integritet och datalagring.

Lösningen kommer att integreras med universitetens inloggningar och tillgång till övriga system vilket underlättar ytterligare för användarna. Resultatet är en mycket flexibel och ekonomiskt fördelaktig lösning som möter universitetens hårda krav på datahantering.

Innovation tillsammans med ledande teknikpartners

“IPnett presenterade en tjänst baserad på öppna standarder som mötte våra stränga krav på säkerhet och flexibilitet. Vi är imponerade av IPnetts robusta och konkurrenskraftiga lösning och vi ser fram emot att erbjuda den till alla våra medlemmar. Sedan är det upp till varje land att besluta hur det ska använda tjänsten”, säger Jørgen Quist, Chief Networking Operating Officer på NORDUnet.

Molntjänsten bygger på icke-priorititära system

Molnlösningen bygger på mjukvara från OpenStack och nätverksutrustning från Juniper Contrail Software Defined Networking (SDN). Den bygger på icke-proprietära system och inkluderar teknik från IPnett-partners som Juniper Networks, EMC, IBM, Redhat och Supermicro samt ekosystemet från OpenStack Community.

“Innovation och kreativitet har alltid varit drivande krafter på universiteten. Vi är mycket stolta över att kunna leverera just det”, säger Glarborg.

Kontakt:

Managing Director IPnett Sweden & Denmark: Lars Glarborg, +45 40 30 37 00, lars.glarborg@ipnett.com
Director Cloud Services, IPnett: Fredric Wallsten, + 076 629 25 02, fredric.wallsten@ipnett.com
CEO IPnett Group: Mikael Schütt, +46 73 093 50 70, E-mail: mikael.schutt@ipnett.com
CEO, NORDUnet: Rene Buch, +45 32 46 25 00, E-mail: rene.buch@nordu.net

About NORDUnet

NORDUnet is the Nordic Infrastructure for Research & Education.

NORDUnet is a joint collaboration by the 5 Nordic National Research and Education Networks in Denmark (DeIC), Finland (Funet), Iceland (RHnet), Norway (Uninett) and Sweden (SUNET) and operates a world-class Nordic and International network and eInfrastructure service for the Nordic research and educational community. NORDUnet monitor international network research activities and development projects and coordinates Nordic involvement in these projects.

More information: www.nordu.net