IPnett Universitet Nordunet
Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

IPnett har inngått rammeavtale med NORDUnet om utbygging av en nordisk Community Cloud for forsknings- og utdannelsessektoren. Satsningen vil blant annet gi universitetene mulighet til å lagre og dele informasjon på en trygg og sikker måte i skyen. All data kan lagres lokalt i hvert enkelt land. Tjenestene tilbys gjennom en Community Cloud som skal driftes og supporters av IPnett.

Nordisk skyløsning for universitetene bidrar til

– Tjenesten vil kunne bidra til å endre måten universiteter deler og lagrer informasjon på i fremtiden, sier Marius Brekke, administrerende direktør i IPnett.

– I en tid der skytjenester øker voldsomt, ser vi at det åpner seg et marked for tjenester som tilbyr lokal skjerming og lagring av data. Med denne tjenesten kan universitetene samarbeide på tvers av landegrenser, samtidig som informasjonen ivaretas ved at data lagres og håndteres lokalt. Tjenesten er den første av sitt slag i den Nordiske regionen, forklarer Brekke.

Kontrakten er inngått med NORDUnet som er det Nordiske samarbeidet for infrastruktur innen forskning og utdanning i Danmark (DeIC), Finland (CSC / FUNET), Island (RHnet), Norge (UNINETT) og Sverige (SUNET).

Privat skytjeneste gir bedre kontroll på data

– IPnett og NORDUnet har delt samme visjon for denne tjenesten, sier Brekke. Visjonen omfatter levering av fleksible og effektive tjenester på en sikker og forutsigbar måte i forhold til den informasjon som håndteres.

– Vi introduserer en ny modell for bruk av IT-ressurser og gir forskere, ansatte og studenter tilgang til virtuell maskinkapasitet som kan brukes etter behov. I dag må universitetene og instituttene benytte tidkrevende prosesser og betydelige investeringer ved innkjøp av fysisk utstyr og serverkapasitet. Med denne løsningen får de enkelt tilgang på tilsvarende tjenester i skyen. Kapasitet og virtuelle maskiner kan bestilles gjennom selvbetjeningsløsninger når de trenger det, og slås av når behovet blir borte. På denne måten spares miljø, og sikkerheten forbedres ved at antall virtuelle servere holdes på et minimum.

Enkelt og brukervennlig

I praksis betyr dette at universitetene raskt kan sette opp et privat nettverk for ulike prosjekter og dele og lagre informasjon så lenge prosjektet pågår. Når prosjektet avsluttes, vil universitetene enkelt terminere tjenesten. Virtuelle maskiner, lagring, back-up og arkivering blir håndtert lokalt innen hvert land, noe som sikrer at universitetene kan operere innenfor nasjonale retningslinjer for personvern og datalagring.

Løsningen skal kunne integreres med universitetenes tilgangssystemer slik at brukerne kan konsumere tjenestene på en sikker og enkel måte.  Resultatet er en svært fleksibel og økonomisk fordelaktig løsning som ivaretar kundens krav til datahåndtering.

Innovasjon sammen med verdensledende teknologipartnere

– IPnett presenterte en løsning som møtte våre strenge krav til sikkerhet og fleksibilitet basert på åpne standarder. Vi er imponerte over IPnett’s robuste og konkurransedyktige løsning, og vi ser frem til å kunne tilby denne tjenesten til alle våre medlemmer, sier Jørgen Quist hos NORDUnet. NORDUnet har signert en avtale som skal tilbys alle medlemsorganisasjoner, der det er opp til hvert enkelt land å avgjøre hvordan de skal utnytte løsningen, forklarer han.

Cloud Computing Plattformen er OpenStack sammen med Juniper Contrail Software Defined Networking (SDN). Løsningen bygges på ikke-proprietære systemer, og inkluderer teknologi fra IPnett-partnere som Juniper Networks, EMC, IBM, Redhat og Supermicro og økosystemet fra OpenStack Community.

– Innovasjon og nyskapning har alltid vært en drivende kraft hos universitetene, og vi er veldig stolte av å få muligheten til å levere nettopp dette, avslutter Brekke.

Kontaktinformasjon

IPnett: Marius Brekke, Managing Director IPnett Norge, Phone  +47 67 20 10 10, E-mail: marius.brekke@ipnett.com

IPnett: Fredric Wallsten, Director Cloud Services, Mob +46766292502, E-mail: fredric.wallsten@ipnett.com

NORDUnet: Rene Buch, CEO, Phone: +45 32 46 25 00, E-mail: rene.buch@nordu.net

About NORDUnet

NORDUnet is the Nordic Infrastructure for Research & Education.

NORDUnet is a joint collaboration by the 5 Nordic National Research and Education Networks in Denmark (DeIC), Finland (Funet), Iceland (RHnet), Norway (Uninett) and Sweden (SUNET) and operates a world-class Nordic and International network and eInfrastructure service for the Nordic research and educational community. NORDUnet monitor international network research activities and development projects and coordinates Nordic involvement in these projects.

More information: www.nordu.net