IPnett Nordisk Systemintegrator
Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

– En seier for helsenorge, sier administrerende direktør i IPnett Marius Brekke.  Rammeavtalen gir nye innkjøpsvilkår for alle Norges helseforetak. IPnett vil være med å kjempe om nettverksinvesteringer på 400 millioner kroner over en 4 års periode.

Avtalet med HINAS gir helsenorge et kraftig moderniseringsløft

Den nye rammeavtalen er inngått mellom HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice) og flere ledende IT selskaper. Totalt ligger avtaleverdien på ca 2 milliarder, hvorav 400 millioner er innen delområdet nettverk. De kvalifiserte IT selskapene vil være med å gi helsenorge et kraftig moderniseringsløft de neste årene.

Nye rammevilkår øker konkurransen i sykehussektoren

– Denne avtalen betyr en vesentlig endring av helseforetakenes innkjøpsvilkår, sier Marius Brekke i IPnett. Avtalen gir økt konkurranse i sykehussektoren ettersom flere IT selskaper nå har blitt innlemmet i avtalen.

– Avtalen betyr at HINAS får en bredere tilgang på teknologi, kompetanse og løsninger. Alle leveranser blir konkurranseutsatt, og sykehusene står således friere til å velge beste løsning, uavhengig av logo på utstyret, utdyper han.

IT investeringene knytter alle Norges sykehus sammen

Moderniseringsprosjektet inkluderer blant annet utbygging av en omfattende infrastruktur som knytter alle Norges sykehus sammen. Samhandling, dokumentdeling, kommunikasjon og applikasjoner vil bygges på en felles løsning som skal bidra til å effektivisere og modernisere Norges helsevesen.

Viktig løft for helsenorge

– Dette er en særs viktig satsning for Norge, og vi er svært glade for å få muligheten til å delta på dette løftet, uttaler Brekke. Som en av Nordens ledende systemintegratører vil vårt bidrag være å sette kundens behov i sentrum og tilby konkurransedyktige, smidige prosjekter på tvers av teknologier og plattformer og ikke minst kostnadseffektiv drift. Våre rådgivere og konsulenter har jobbet med helse- og IT problematikk i mange år.

Det nordiske selskapet har kvalifisert seg ved å kunne vise til flere større nettverksprosjekter mot norske helseforetak de siste 10 årene. IPnett har blant annet levert det store nettverks-moderniseringsprosjektet Oslo Universitetssykehus. Løsningen knyttet de tre store Oslo sykehusene Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet, sammen i et felles, virtuelt nettverk. Løsningen var første av sitt slag i Europa, og har bidratt til økt samhandling mellom sykehusene samt en radikalt forenklet og mer effektiv operasjonell drift.

Totalt dekker avtalen områdene nettverk, lagring, servere, klienter, medisinteknisk PC, IT-tilbehør, multifunksjonsmaskiner, skrivere og skannere, granskningsskjermer og mobiltelefoner. I tillegg kommer konsulent- og support tjenester i forbindelse med implementeringen.

Kontaktperson:

Marius Brekke, Administrerende Direktør, IPnett
Tel 67 20 10 10   –  Dir tel +47 67 20 10 25  –  E-mail:  marius.brekke@ipnett.com

IPnett

Er en nordisk systemintegratør med spisskompetanse innen kommunikasjons- og nettverksløsninger. Vi tilbyr end-to-end løsninger hvor vi designer, utvikler, drifter og supporterer løsningene 24/7. Våre løsninger bygger på teknologi fra globale, markedsledende partnere og vi integrerer løsninger på tvers av plattformer og teknologier. Vi har kunder innen en rekke bransjer, blant annet helse, media, finans, telecom, olje og gass, utdanning, transport og service providers. IPnett har 120 ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm, Lund og København. Mer informasjon: 94573-www.web.tornado-node.net

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

(HINAS) er helseforetakenes eget innkjøpsselskap. HINAS genererer og koordinerer felles innkjøpsavtaler for alle helseforetakene i Norge og har som målsetting å bruke samlet innkjøpsvolum for å generere besparelser for sykehusene. HINAS eies av de fire regionale helseforetakene og er organisert som et aksjeselskap. Selskapet har et styre som består av 7 personer. Administrasjonen er lokalisert i Vadsø, og HINAS har 20 ansatte. HINAS omsatte i 2010 for ca. 18 mill. NOK og HINAS forvalter felles avtaler for ca. 2,6 mrd (2010) NOK årlig.