Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
IPnett har utvidet sin eksisterende partneravtale med Allied Telesis om levering av løsninger til det norske markedet. Avtalen betyr at IPnett styrker sin portefølje mot Service Providere lokalt, og at Allied Telesis får økt tilgang til det norske markedet.

Allied Telesis er en ledende aktør globalt, og har hatt tett partnersamarbeid med IPnett Sverige siden 2005. IPnetts norske kunder vil derfor få tilgang på kompetanse og personell som vil dekke det nordiske markedet. Allied Telesis leverer nettverksinfrastruktur og fleksible, interoperatible nettverksløsninger til private og offentlige virksomheter.

“Vi ser frem til å kunne tilby løsninger fra Allied Telesis til våre norske kunder. Porteføljen vil komplimentere vår eksisterende portefølje, spesielt innen Access og CPE som er sentrale områder for Service Providere”, sier Robert Olsen, Sales Manager Service Provider i IPnett Norge.

IPnett er sertifisert på høyeste nivå, og kan levere løsninger på tvers av markeder og bransjer.

“Vi har jobbet med IPnett i Sverige over flere år, og ser frem til å utvide dette samarbeide til også å gjelde Norge. Dette vil styrke Allied Telesis sin tilgjengelighet på det norske markedet, og vi ser frem til å jobbe sammen med IPnett for å bygge forretning rundt våre produkter og løsninger”, sier Nordic Manager, Allied Telesis.

————————————-

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON:

Robert Olsen, Sales Manager, Service Provider, IPnett Norge

Telefon: +47 911 28 641 , E-mail: robert.olsen@ipnett.com

Eller

Hans Englesson, Nordic Manager, Allied Telesis

Telefon: +46 703906930, E-mail: hans_englesson@alliedtelesis.com