Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
25.06 2012 – Den norske sykehussektoren er inne i en spennende og krevende omstillingsprosess, som krever smarte og effektive IT-systemer. Oslo Universitetssykehus valgte IPnett for å lage et funksjonelt nettverk for sykehuskonstellasjonens mange avdelinger og funksjoner.

Helsesektoren blir stadig mer avhengig av it-tjenester for å få utført sine oppgaver. Samtidig eksisterer det, som Computerworld påpeker, svært mange uensartede løsninger som ikke snakker sammen innenfor de ulike helseforetakene. Dette gjør hverdagen for ansatte og pasienter tungvint og ressurskrevende. Nå har IPnett kommet opp med en løsning som har løst floken for Norges største sykehuskonstellasjon, Oslo Universitetssykehus.

–Pålitelig og solid

Oslo universitetssykehus er resultatet av en sammenslåing av tre store sykehus i Oslo, og er i dag Norges største sykehusenhet med over 20 000 ansatte. Et sykehus av en slik størrelse krever løsninger som kan koordinere funksjoner og enheter på nye, effektive måter, også innenfor IT, for samtidig å kunne opprettholde et høyt nivå av tilgjengelighet for kritiske tjenester til alle tider. Sykehuspartner, som har ansvaret for innkjøp av helseforetakenes IT-tjenester, valgte IPnett til å gjøre jobben.

– IPnett har fremstått som en solid og pålitelig partner i jobben med å utvikle implementerings-prosjekter i stor skala. Vi er imponert over engasjementet og deres evne til å få ny teknologi til å fungere, sier Christian Brodersen i Sykehuspartner som har ansvaret for å kjøpe inn og prosjektlede implementeringen av IT-løsninger i norske helseforetak.

Mange interesser

Det er komplekst og krever tid å skape et felles nettverk for kliniske systemer og pasientdata. Dette skyldes interessene til de mange involverte partene som blant annet omfatter apotek, laboratorier, lege og pasienter.  Det er samspillet mellom de mange partene som gjør IT-løsninger komplekse.

– Sykehusene er institusjoner hvor mye sensitiv informasjon blir håndtert hver dag. I denne jobben ble det derfor viktig å bygge systemer hvor de ulike avdelingene og interessentene ikke kunne få tilgang til hverandres data. Løsningen ble å virtualisere den eksisterende nettverksarkitekturen, hvilket skapte flere positive effekter: omorganiseringen ble enklere og sykehuset fikk et gjennomsiktig, mer håndterlig og fremtidsrettet nettverk.  Slik ble alle funksjonene ved de tre sykehusene på en smidigere måte integrert i det samme nettverket, sier Jarle Sannes i IPnett.

Løsningen ble levert av IPnett ved hjelp av utstyr fra Avaya og Cipheroptics. Ethernet-standarden SPB som er implementert gjør sykehuset bedre rustet til å håndtere fremtidige utvidelser og tilpasninger til sine nettverk. Løsningen forenkler den daglige driften, samtidig som den sikrer at strukturelle endringer kan utføres på en bedre måte, i tilfeller hvor man har behov for å lansere nye tjenester til ulike enheter.

– Prosjektet har hatt høy prioritet og suksessen bygger på grundig planlegging og testing før selve utrullingen. For sykehuset er fordelene med det nye systemet påtakelig. Nye nettverkssegmenter kan settes opp på minutter, og vi har eliminert store deler av den tidkrevende konfigurasjonen og vedlikeholdet som preget it-løsningene på sykehuset tidligere. Blant annet er risikoen for nedetid i forbindelse med omlegging av nettet drastisk redusert, sier Christian Brodersen i Sykehuspartner.

 

For mer informasjon:

Jarle Sannes, Prjocect Manager i IPnett AS

E-mail: jarle.sannes@ipnett.no