Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

IPnett har vunnit två upphandlingar med Lunds Universitet genom Kammarkollegiets ramavtal nätverksprodukter 2012. Den ena gällande serviceavtal nätverksutrustning på hela Lunet, (Lunds Universitets gemensamma IT-infrastruktur). Den andra gäller  leverans  av produkter och tjänster inom nätverksutrustning, till Lunds Universitet. IPnett vann upphandlingarna  i  konkurrens med bl.a. TDC, Cygate och Network Services.

IPnett har en lokal närvaro och kompetens i Lund

”Vi valde IPnett för att de erbjöd den sammantagna mest ekonomiska fördelaktiga lösningen för Lunds Universitet. Att IPnett dessutom har en lokal närvaro och kompetens i Lund är en fördel för Lunds Universitet.” säger Gunnar Knutsson, tjänsteansvarig för Nätverk på Lunds Universitet.

”Med vår långa erfarenhet vi fått genom arbetet med universitets och högskolevärlden t ex via det landstäckande datanätet för SUNET har vi en gedigen kunskap om behoven inom utbildningsområdet. Kompletterat med den spetskompetens vi har inom nätverksområdet, så har vi goda förutsättningar att skapa en långsiktig relation som partner och rådgivare till kunden.” säger Olof Ferenius, VD IPnett Sverige.

Modern, kostnadseffektiv och attraktiv kommunikationslösning

Vidare säger Gunnar Knutsson: ”Vi ser fram emot att arbeta med IPnett som en långsiktig och kompetent partner som kan stötta oss i vårt arbete med att skapa en modern, kostnadseffektiv och attraktiv kommunikationslösning för våra forskare, anställda och studenter”.

Lunds Universitet är Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning. På Lunds Universitet arbetar 7 200 personer och det finns ca 47 000 studenter. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund men även i Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed finns utbildnings- och forskningsinstitutioner.