Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

IPnett deltar på Nor-Shipping 2011, årets største arrangement innen shipping. Besøk vår stand for diskusjon og demonstrasjon av våre tjenester og løsninger for den maritime industrien.

Transport av data mellom skip og land skjer stort sett via satellitt. Ikke bare er det dyrt – begrenset linjekapasitet og høy latency skaper treghet. Denne tregheten begrenser bruksmulighetene om bord, være seg datasystemer som kunne vært knyttet til hovedkontoret eller mannskapets mulighet for å holde kontakt med familie og få nyheter hjemmefra.

Sammen med vår partner Blue Coat presenterer vi løsning for optimalisering av datatrafikk. Normalt kan man spare mellom 50-70% av trafikkmengden, over 90% for vanlig websurfing. Ytterligere besparelser kan oppnås ved å sette grenser for ulike typer trafikk, eksempelvis kan man sperre for reklame og andre tunge grafiske elementer fra websider. Løsningen gir svært god effekt over linjer med høy forsinkelse (latency) og / eller lav båndbredde, begge deler typisk for satellittkommunikasjon.

Raskere og bedre datakommunikasjon gir store fordeler for reder/driftsselskap og mannskap:

  • Muligheten for optimalisering av drift, vareplassering, rutevalg med mer ved tettere integrasjon mellom datasystemer på land og til sjøs.
  • Lettere tilgang til informasjon kan bidra til å forenkle og forkorte beslutningsprosesser, spare drivstoff og gi kortere leveringstider.
  • Og hva med mannskapets trivsel og motivasjon? Ofte er man jo lenge om bord i ett strekk og skal man holde på dyktige folk ombord er det en viktig trivselsfaktor å kunne holde kontakten med de hjemme via chat, mail, telefon og lokalaviser

IPnett har levert optimalisering av datatrafikk til en rekke rederier, blant annet Solstad Offshore ASA, Unisea, Solvang ASA med flere. Klikk her for å lese kundecase med rederiet Knutsen OAS Shipping AS, et Haugesundsbasert rederi med en flåte på ca 45 skip.

Ønsker du å møte IPnett på Nor-Shipping? Klikk her for å booke en avtale under arrangementet.

Om Nor-Shipping Nor-Shipping er det viktigste møtested og forum for verdens skipsfartsnæring. Her møtes internasjonale representanter fra den maritime industrien til utstillinger, konferanser, debatter og nettverksbygging. Nor-Shipping 2011 arrangeres i tiden 24 – 27. mai. Under forrige Nor-Shipping, i 2009, ble det satt ny besøksrekord, med 34.000 delegater.