Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 NRK_velger_IPnett
PRESSEMELDING – Oslo, 05. mars 2013 – IPnett har inngått en avtale med NRK om levering og innføring av nytt telefonisystem til alle NRKs lokasjoner. Løsningen gir NRK en fremtidsrettet plattform for kommunikasjons- og samhandlingstjenester i årene som kommer. IPnett leverer komplett integrert løsning, inkludert service og vedlikehold.

NRK ligger langt fremme i bruk av moderne teknologi, og stiller høye krav til sine teknologipartnere. “Vi er svært glade for at NRK valgte IPnett til denne leveransen,” forteller Marius Brekke, administrerende direktør i IPnett. “Den nye løsningen skal dekke både dagens og morgendagens behov, og vil være godt tilpasset NRKs arbeidshverdag. Vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven,” sier Brekke.

IPnett skal levere en komplett kommunikasjonsløsning med full integrasjon mot eksisterende infrastruktur, utstyr og systemer hos NRK. Løsningen vil knytte alle NRKs hovedlokasjoner, distriktskontor og lokalkontor sammen i et felles fremtidsrettet kommunikasjonsnettverk. Dette inkluderer etablering av en felles telefonsentral med integrasjoner innen UC, tale, video og mobile løsninger.

“NRK begrunnet sitt valg av leverandør med at IPnett viste best forståelse for NRKs integrasjonsbehov. I tillegg var vår løsning fremtidsrettet og robust,” forklarer Brekke.  Telefoniløsningen skal integreres med NRK sine produksjonssystemer, som blant annet gir høykvalitetslyd i tv- og radiosendinger. For NRK sine 3500 ansatte integreres løsningen med Microsoft Lync.

Løsningen vil gi gevinster i forhold til bedre samhandling, økt effektivitet og reduserte kostnader for NRK. “Vårt mandat er å levere løsninger av høyeste kvalitet- og servicenivå. Vi skal sikre at NRK går en trygg kommunikasjonshverdag i møte,” avslutter Marius Brekke i IPnett.

Løsningen bygger på teknologi fra Avaya og Enghouse.

 

For mer informasjon:

Marius Brekke, administrerende direktør, IPnett

E-post: marius.brekke@ipnett.com , tel: +47 67 20 10 25