Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

IPnett befester sin posisjon som Nordens ledende kompetansehus innen nettverks- og sikkerhetsløsninger fra Juniper. Ingen andre selskaper i Norden har oppnådd tilsvarende høy sertifisering innen like mange områder som IPnett har gjort. – Vi har jobbet målbevisst for å bli best på løsninger fra Juniper og det er derfor ekstra gledelig å se denne anerkjennelsen, sier Marius Brekke, direktør Arkitektur og prosjekt i IPnett

– Samarbeidet med Juniper er viktig for IPnett. Svært gode og kostnadseffektive produkter, og løsninger som gir forretningsmessig og operativ fleksibilitet er nøkkelord for IPnett. Vi ser at noen konkurrerende produsenter forsøker å binde kunden på hender og føtter med egne løsninger i alle ledd – dyrt i utgangspunktet og enda dyrere når virksomheten har behov for å gjøre endringer. Med Juniper på laget kan vi derimot tilby løsninger som skaper merverdi for våre kunder, fortsetter Marius Brekke, direktør Arkitektur og prosjekt i IPnett

IPnett er i dag sertifisert Elite Partner innen produktområdene Network Infrastucture, Advanced Network Infrastructure og Advanced Security, og har i tillegg status som Implement Specialist, Operate Specialist innen de samme områdene. Elite Partner er Junipers høyeste sertifisering og det er kun et fåtall partnere som når opp til de strenge faglige kriteriene som stilles. Ingen andre virksomheter i Norden har flere eller like mange sertifiseringer som IPnett.

Junipers løsninger er i dag i bruk blant samtlige av verdens 40 største teloperatører, og i 93 av Fortunes Top 100 selskaper. Selskapet er anerkjent som en ledende leverandør av nettverks- og sikkerhetsløsninger, og scorer svært godt i Gartnes Magic Quadrant innenfor samtlige produktområder.