Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Published: 19.m.2009

Få mer ut av din Nortel telefonisentral

IPnett kan nå tilby oppgraderinger til Nortel CS 1000 rel 6.0 for alle Meridian og CS 1000 kunder. Dette er en nok en release på CS 1000 som inneholder mye nytt, der de viktigste komponentene for å generere økt verdi ved en oppgradering er:

  • Call Server og Signalling Server co-resistency, dvs at det som tidligere krevde to CPU/servere for å bli en CS 1000 (IP kommunikasjon), nå kan leveres på en CPU/server for løsninger mindre enn 700 linjer. Redusert plass/strøm, mulig frigjort kapasitet for SIP gateway (se nedenfor) og lavere kostnader (investering og service).
  • Meridian option 61c/81c og CS 1000M SG/MG konfigurasjoner kan enklere migreres til CS 1000E arkitektur ved at det kommer en ny gateway controller til IPE hyller. Dette gir tilgang til alle funksjonene i CS 1000E slik som HA, distribuerte gateways og serverbasert arkitektur. Store mengder plass og strøm frigjøres, og migrasjon til IP forenkles.
  • SIP line funksjonaliteten utvides betydelig, og vil kun kreve tillegg av en SIP gateway server. En rekke nye muligheter åpner seg, fra å levere CS 1000 som en multimedia server (med nye videotelefoner og multimedia softphone klienter), til å benytte rimelige 3. parts apparater for å erstatte store mengder analoge apparater.

IPnett vil i løpet av høsten ta kontakt med alle kunder som har software release subscription på CS 1000 programvare, for å avtale en oppgradering.

Ta kontakt om du vil ha mer informasjon om nyhetene i CS 1000 rel 6.0. Send en mail til info@ipnett.no eller ring tlf 67 20 10 10.