Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

18.03 2011 – Samhandling og kommunikasjon er avgjørende for å drive effektiv pasientbehandling i helsesektoren, avslører undersøkelse utført av Avaya blant IT-medarbeidere innen helsesektoren. Ifølge undersøkelsen er bedre pasientbehandling og økt kundetilfredsstillelse i fokus for de fleste fagfolk innen helse-IT. På spørsmålet “Hvilke resultater forventer du å få fra dine investeringer i teknologi?” sier flertallet (74 prosent) “forbedret omsorgsnivå og raskere respons” .

Overarbeidet helsepersonal skaper bekymring blant IT-medarbeidere innen helsesektoren
Når det gjelder hindringer for å gi bedre pasientbehandling, viser undersøkelsen at respondentene først og fremst fokuserer på personalspørsmål. På spørsmål om den største utfordringen helsepersonell nå står overfor, svarer 32 prosent “overarbeidet klinisk personal som bruker for mye tid på å utføre ikke-pasient relatert arbeid.” Dette ble etterfulgt av “dårlig eller lite effektiv kommunikasjon blant ansatte,” og “flaskehalser i pasientflyt.”

“Resultatene fra undersøkelsen viser at fokus for IT-medarbeiderne er bedre løsninger for eget personal, spesielt løsninger som reduserer tidsbruken borte fra pasienter”, sier Bruce Wallace, leder for Avayas helseteam. “For å møte disse utfordringene blir kommunikasjonsløsninger som forenkler og effektiviserer samarbeid stadig viktigere. Det kan utgjøre hele forskjellen i en bransje der hvert sekund teller.”

Undersøkelsen tok også for seg videokommunikasjon i helsesektoren. Svarene viser at denne teknologien kommer til å bli viktig for legekonsultasjoner og telemedisin. Ifølge Wallace innebærer video en rekke fordeler for helsesektoren, blant annet mulighet for å konsultere eksperter i realtid over video, enklere informasjonsdeling og bedre muligheter til å dokumentere det som er gjort og sagt.