Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Kom och träffa oss på Avayas användarförenings 40:e seminarium den 21-22 maj! I år håller Avayas användarförening till på Wisby Strand Congress i Visby.

Vi, IPnett, kommer att hålla i två seminarier:

  • Lync för beftintliga Avaya kunder
  • Video på fickan

Ni kan också träffa oss i vår monter där vi kommer att demonstrera video på fickan, dvs hur man kan utnyttja flexibiliteten och använda den enhet som är bäst anpassad där du befinner dig.