Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

DDOS konferens

Mer än 100 personer deltog på den 1:a svenska konferensen avs DDOS som nyligen hölls på Scandic Hotel Anglais. Konferensen arrangerades av Madison IT-meetings. På konferensen diskuterades vilka som attackerar, varför attacker görs, typer av attacker och hur operatörer och andra verksamheter kan skydda sig mot attackerna.

IPnett som enda systemintegratör tillsammans med flera ledande tillverkare presenterade lösningar för att skydda sig och intresset var mycket stort. Bland tillverkarna deltog Arbor Networks, Checkpoint och Fortinet samt TDC som operatör.

Robert Brlenic och Anders Carlberg deltog från IPnett i denna konferens.

Vad står DDOS för?

DDOS är en förkortning för Denial-of-Service och innebär att en attack sker mot ett datasystem i syfte att hindra normal användning av systemet. Om attacken sker från flera datorer samtidigt kallas det för DDoS, Distributed Denial-of-Service. På svenska kallas den här typen av attack ofta för överbelastningsattack eller tillgänglighetsattack.

Bland de DDOS kunder som IPnett har hittar vi bl.a. IP-Only, City Networks och DGC.