Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Avtal med MAX IV Laboratory

Systemintegratören IPnett har vunnit upphandlingen och tecknat avtal med MAX IV Laboratory om leverans och implementering av nätverksutrustning till den nya anläggningen i Lund.

Projektet “MAX IV” är Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning och väntas bli en världsledande synkrotonljusanläggning med högsta möjliga krav på sina framtida teknikpartners. Totalt åtta leverantörer lämnade in anbud där ramavtalet efter utvärdering tilldelades IPnett. Avtalet sträcker sig till 2015-12-31 med option 1+1 år.

Samarbetet mellan IPnett och MAX IV Laboratory omfattar både nätverkskomponenter och tillhörande support samt konsulttjänster.

Tobias Lundquist, Systemarkitekt på MAX IV Laboratory

“Då hela anläggningens kontrollsystem använder nätverket som kommunikationsväg är det av yttersta vikt att vi har en tillförlitlig nätverkslösning. Vi gick ut med en upphandling inte bara för att få tag på de produkter vi behövde, utan även för att hitta en partner att samarbeta med. I mycket tuff konkurrens stack IPnett ut lite extra och visade att man både har mycket god kompetens och den expertis som vi behöver tillgång till”, säger Tobias Lundquist, Systemarkitekt på MAX IV Laboratory.

IPnett tecknar avtal med MAX IV Laboratory

“Naturligtvis otroligt spännande. Utvärderingen och tilldelningen visar återigen vikten av rätt kompetens och att ligga i framkant av utveckling och innovation. Affären med MAX IV Laboratory är i våra ögon sett en perfekt match mellan två innovativa företag i teknikens framkant och helt i linje med IPnetts vision”, säger Olof Ferenius, VD IPnett AB.

IPnett levererar och supporterar en komplett integrerad lösning från Juniper Networks som ger MAX IV Laboratory en framtidssäkrad plattform för kommunikation där nätverket spelar en mycket central och kritisk roll.

”Vi ser valet av Juniper Networks som leverantör av nätverksutrustning som betryggande då en komplett lösning kan byggas med hårdvara från en och samma tillverkare. Sortimentsbredden som Juniper Networks erbjuder gör att vi kan lösa problemen med krav på mycket låg latens och hög datagenomströmning på ett tillförlitligt sätt,” säger Tobias Lundquist.

“Vi är givetvis mycket stolta över detta förtroende och ser fram mot en givande framtid tillsammans” säger Olof Ferenius.
Affären är en i ledet av viktiga tilldelningar för IPnett som nu senast öppnat kontor mitt i det innovativa och moderna Ideon Gateway – Lunds nya landmärke i Sveriges första Science Park.

Sedan tidigare finns IPnett i Stockholm, Oslo samt Köpenhamn med totalt ca 120 anställa.

För mer information om MAX IV Laboratory

Olof Ferenius, VD IPnett AB E-mail: olof.ferenius@ipnett.com, tel: +46 706 61 67 91

Om MAX Laboratory

På MAX-laboratoriet i Lund bedrivs forskning med hjälp av synkrotronljus. Forskningen sker inom ett brett område – från arkeologi till nanoteknologi. Laboratoriet består idag av anläggningarna MAX I, II och III och används av forskare från hela världen. På uppdrag av Lunds universitet ska nu MAX IV Laboratory byggas. MAX IV är en mycket större och mer utvecklad version av de tidigare anläggningarna och kommer, när den står färdig, att vara en av de främsta synkrotronljusanläggningarna i världen. Hela anläggningen beräknas uppta ett område om ca 50 000 m2. Läs mer om projektet här och här.