Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

IPnett är med som partner på Microsofts event “Lync Summer Summit” den 29 maj. Eventet kommer att hålla till på Microsoft i Akalla. Det som bl.a. kommer tas upp under dagen är: Affärsvärde och användarnytta i organisationen med Lync Att köpa kommunikation som tjänst Lync Voice och ekosystemet Mobilitet; Lync på mobila enheter.