IPnett västernorrland
Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Landstinget Västernorrland valde IPnett för att modernisera deras ålderstigna telefoniplattform.

IPnett har vunnit upphandlingen som innebär uppgradering av befintlig telefoniplattform inklusive licenser, stödsystem, fasta terminaler, hårdvara, tjänster för installation, konfiguration och driftsättning samt Service- och supporttjänster för en säker drift.

I samband med uppgradering konsolideras plattformen och designen optimeras så att LVN kan uppnå effektiviseringar i nätanslutningar och förvaltning av plattformen. IPnett kommer under 2013 uppgradera den befintliga Avaya-miljön omfattande de 4 största verksamheterna i regionen, Sollefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Härnösand samt relaterade vårdcentraler och andra verksamheter knutna till Landstingets sjuk-och hälsovård. Totalt rationaliseras mellan 20 och 25 separata växlar bort från verksamheten och flera hundra separata telefoniförbindelser sägs upp

”Det var viktigt för oss att inte bara få en servicepartner utan någon som kan hjälpa oss förnya miljön”, säger Magnus Olsson på Landstinget Västernorrland.

”Vi är oerhört stolta över att få ansvaret att uppgradera Landstinget Västernorrlands telefoniplattform. Detta är ett lyckat resultat på vår UC satsning. Vi ser att fler och fler verksamheter och företag väljer att gå samma väg som Landstinget i Västernorrland med att ta till vara den många gånger väletablerad infrastruktur som finns och bygga vidare på den till en modern och integrerad miljö baserad på IP. Här gör den kunskap och erfarenhet som IPnett har kring nätverk, UC och säkerhet, skillnad för våra kunders verksamhet”, säger Olof Ferenius, VD IPnett AB.

För mer information: Olof Ferenius, VD IPnett AB E-mail: olof.ferenius@ipnett.com, tel: +46 706 61 67 91

LVN Med ungefär 7700 anställda är Landstinget Västernorrland en av länets största arbetsgivare. Av de anställda arbetar ca 79 procent inom hälso- och sjukvården. 79 procent av de anställda är kvinnor. För vidare allmän information om LVN hänvisas till: www.lvn.se