Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Hvordan tjene penger på sosiale medier?

De fleste selskaper har innsett at sosiale medier er et effektivt kringkastingsmedium og at det sosiale nettet har blitt en viktig møteplass for kunder og potensielle kunder. I tillegg gir det en gylden mulighet for å lytte til reaksjonene til egne kunder – hvilke erfaringer de har og hva de liker/ikke liker.

Der markedsførere tidligere måtte organisere fokusgrupper for å fange opp informasjon fra sluttbrukere, kan vi nå i sanntid, uten kostnad, lytte til kunder som gir sine tilbakemeldinger. Og i motsetning til tidligere, har en nå muligheten til å svare på de tilbakemeldingene en får. Har du et produkt som kritiseres i en blogg, hvorfor ikke benytte anledningen til å svare kunden i bloggen? Kanskje kan man vise hvordan kunden kan løse sitt problem ved å benytte produktet på en annen måte? Eller kanskje må salgsbrosjyren endres fordi en tekst kunne tolkes tvetydig?

Et seriøst svar underbygger din merkevare og viser at du tar kunden på alvor. Og det er synlig for mange. Gode blogger scorer ofte svært høyt på søk og innholdet leses derfor av mange. Gode svar er dermed billig og effektiv markedsføring!

En del selskaper har allerede kjøpt verktøy og ansatt personer for å overvåke sosiale medier og svare på pågående diskusjoner. Et mer ressurseffektivt alternativ er å integrere sosiale medier i den vanlige kundedialogen. Avaya Aura Social Media Manager-plattform integrerer sosiale media med kundesenteret/callsenteret ditt og gjør det mulig å behandle blogginnlegg og andre ytringer som om det var en direkte kundehenvendelse. Nye innlegg plukkes opp av systemet og kan raskt besvares av kundesenteret.
For mer informasjon, les Social Media & Contact Centre (for Dummies) eller kontakt IPnett.