Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Tack vare ett samarbete mellan IPnett och SUNET får nu svenska högskolors studenter tillgång till en optisk kanal med 100 Gbit/s kapacitet mellan Stockholm och Luleå. Nätet öppnar för nya möjligheter och internationella samarbeten.

Svenska högskolors studenter får ett världens snabbaste nät

SUNET, det svenska Universitetsdatanätet, är ett rikstäckande nätverk med optiska kanaler till alla Sveriges högskoleorter. Eftersom antalet lediga kanaler på vissa sträckor börjar vara begränsade – och det också börjar finnas efterfrågan på kanaler med högre kapacitet, och då det skulle innebära stora kostnader att bygga på med fler kanaler, har man istället fokuserat på att utöka hastigheten per kanal.

IPnett tillsammans med SUNET utökar hastigheten på en kanal

Nu har IPnett tillsammans med SUNET installerat en kanal på hela 100 Gbit/s mellan Stockholm och Luleå. Det möjliggör att SUNET kan leverera de kapaciteter som efterfrågas utan att behöva utvidga det optiska nätet.

”Att ha tillgång till den kapaciteten får stor betydelse för det dagliga arbetet på lärosätena. Det sker ett konstant utbyte av information mellan olika forskningsinstitutioner, och den ökade kapaciteten gör det möjligt att delta i dataintensiva forskningsprojekt utan att behöva sätta upp dedikerade förbindelser”, säger Maria Häll, chef för SUNET.

IPnett har samarbetat med uppdragsgivaren SUNET sedan 2006, och har levererat en helhetslösning för det nya 100 Gbits/s nätet.

Olof Ferenius, VD på IPnett är glad att vara en del av samarbetet med SUNET. Han säger:

”Att vi idag kan driftsätta en kapacitet på 100Gbit/s visar att vår initiala leverans var säker och skyddar Sunets grundinvestering i ytterligare flera år. Inom en snar framtid tror jag att vi kommer att se en vidare utbyggnad av näthastigheten inom många områden och vi ser fram emot att fortsätta utveckla framtidens nät.”